"
Malarstwo i Rysunek - Sufryd'sky Art
Rysunek - pastel, Beduin Girl
Rysunek - pastel,kopia wg. St.Wyspiańskiego-Głowa Helenki
Obraz olejny - dyptyk Kalambury
Rysunek - pastel, Zosia
Akwarela - kopia wg. Antoniego Serbeńskiego-ul.Piekary
Obraz olejny - Rose
    Malarstwo i rysunek to moja życiowa pasja, a zainteresowanie plastyk± i sztuk± sięgaj± najmłodszych lat. Maluję obrazy olejne na płótnie, w tym kopie z dorobku malarstwa polskiego
i zagranicznego. Ponadto rysuję różnymi technikami, m.in. ołówek, węgiel, pastel sucha, pastel olejna, sangwina, sepia, techniki mieszane itp.
   Tematyka prac olejnych jest bardzo różnorodna, pocz±wszy od abstrakcji, poprzez akt, portret, martw± naturę, pejzaż aż po kolaż. Charakterystycznym akcentem, zwłaszcza w obrazach ukazuj±cych martw± naturę - głównie "kwiaty" jest płynno¶ć i harmonia barw.
W swoich pracach staram się przedstawić ¶wiat realistyczny, niejednokrotnie jednak uciekam
w ¶wiat abstrakcyjny. Pomimo pewnej rozpoznawalnej w swych pracach tendencji do detali, nieustannie poszukuję nowych inspiracji, aby wykształcić własny niepowtarzalny styl. Moje prace znajduj± swoich nabywców zarówno w kraju, jak i zza granic±.

   Dział "Malarstwo" ukazuje wybrane prace olejne z mojego dotychczasowego dorobku artystycznego. W miarę możliwo¶ci galeria będzie wzbogacana o kolejne prace.


   Życzę mile spędzonego czasu w mojej wirtualnej galerii i zapraszam do ponownych odwiedzin.